Nội dung khóa học
Giới Thiệu Bài Học
0/1
Module 01: Làm quen với các Menu trong CaptureOne
0/3
Module 02: Làm quen các công cụ Control trong Capture One (Tab Cursor Tools)
0/1
Module 03: Làm quen với các Tab Công Cụ trong Capture One (Tool Tab)
0/2
Module 4: Làm quen với Tab hiển thị hình ảnh View và Tab Browser
0/1
Giáo trình sơ lược về Capture One
[pvd][/pvd]
    Shopping Cart

    Đăng ký nhận tư vấn khóa học !