Photoshop Online Basic Cơ Bản

Cơ Bản

Thời gian Khóa Học

TỪ 3-5 THÁNG

Khóa Học Đã Tổ Chức

15 KHÓA HỌC

Giảng Viên:

nHIỀU KINH nGHIỆM

Đối Tượng Học Viên Tham Gia

Giới Thiệu Về Khóa Học

Khóa học có nội dung kiến thức đi từ những kiến thức cơ bản nhất phục vụ cho công việc Chỉnh sửa hình ảnh chuyên sâu về Blend và Retouch.

Sau khóa học bạn có nền tảng vững chắc về các phần mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop & Camera Raw, biết cách kết hợp sử dụng các thanh công cụ để blend, xử lý hậu kỳ các tone màu đơn giản như màu trong sáng.

Giảng viên: Trần Đức Phú – Kinh nghiệm đào tạo 2 năm tại học viện Tizino, với hơn 200 học viên cơ bản.

Lộ trình học: 8 module nền tảng về công cụ cơ bản trong photoshop, sử dụng phần mềm Photoshop, Camera Raw

List bài học video

15 Bài Học

Giới thiệu về Khóa học

Video Giới Thiệu3:54

Module 01: Làm Quen Menu trong Phần mềm Photoshop

Module 02: Toolbox

Module 03: Làm quen với các Adjusment Layer và Blending Mode trong Photoshop

Module 04: Làm quen với phần mềm Bridge(Br) Camera RAW

Module 05: Giới thiệu về màu Trong sáng

Module 06: Retouch Da

Module 07 : Các kĩ năng xử lý hậu kỳ cơ bản

Module 08: Hướng dẫn nắn sửa

Module 09: Hướng dẫn làm ảnh lớn Hoàn thiện Album cưới

Yêu cầu kỹ năng của học viên

  • Học viên đã có nắm được và sử dụng cơ bản về Photoshop, Camera Raw
  • Luyện tập thường xuyên, xem lại video bài học để nắm chắc kiến thức và thực hành chi tiết qua sự hướng dẫn của giảng viên
  • Liên tục thực hành, gửi file trên group để giảng viên theo dõi kết quả và hỗ trợ kịp thời

Hỗ Trợ & Ưu Đãi Học Viên

Đăng Ký Tư Vấn !

KHóa Học Tizino Photoshop

Đánh Giá của học viên về khóa học

Từ Khóa Tìm Kiếm Khóa Học

Shopping Cart

Đăng ký tư vấn !

KHÓA HỌC PHOTOSHOP