ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC THEO TRÌNH ĐỘ

Học Phí Và Ưu Đãi

Học Photoshop cơ bản

10.000.000
VNĐ
 • Thời gian: 1 tháng
 • Trình độ: Cơ bản
 • Đối tượng: Người mới bắt đầu
 • Quà tặng: Pannel Typo, Tài khoản học Online, Sổ bút, 50GB dữ liệu trình độ cơ bản
 • Hỗ trợ: Hỗ trợ tới khi thành thục các module cơ bản, học lại bất kỳ lúc nào
Ưu đãi 10% học phí

Học ra nghề từ Cơ bản đến Nâng cao

22.500.000
VNĐ
 • Thời gian: 3 tháng
 • Trình độ: Cơ bản - Nâng cao
 • Đối tượng: Người mới bắt đầu
 • Quà tặng: Pannel Typo, tài khoản học online Photoshop Cơ bản - Nâng cao, Sổ bút, 300GB dữ liệu làm nghề
 • Hỗ trợ: Máy tính và chỗ ở miễn phí trong thời gian học. Update kiến thức và tài nguyên liên tục trong 1 năm

Học Photoshop nâng cao

15.000.000
VNĐ
 • Thời gian: 1 tháng
 • Trình độ: Nâng cao
 • Yêu cầu: Đã nắm được cơ bản về các thanh công cụ chỉnh sửa ảnh trên Photoshop & Camera Raw
 • Quà tặng: Pannel Typo, Khóa học hệ thống nền tảng Photoshop, Sổ bút, 50GB dữ liệu làm nghề
 • Hô trợ: Update kiến thức và dữ liệu liên tục trong 1 năm

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Hơn 500 học viên đã đăng ký học và tham gia cộng đồng học viên Tizino lớn nhất Việt Nam

  error: Content is protected !!