Hồ Ngọc Nghĩa

Phù thủy blend màu với kinh nghiệm đào tạo photoshop hơn ...