The Blog

Hồ Ngọc Nghĩa

Phù thủy blend màu với kinh nghiệm đào tạo photoshop hơn 500 học viên tại các studio trên cả nước

1 Comment

  1. […] Bạn có thể xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết tại: Hướng dẫn cài Nik Collection by DxO cho Mac os […]

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

084 85 85 999