Khóa Học Nâng Cao Photo Ulitmater #PUM450

Cơ Bản

Thời gian Khóa Học

TỪ 3-5 THÁNG

Khóa Học Đã Tổ Chức

15 KHÓA HỌC

Giảng Viên:

nHIỀU KINH nGHIỆM

Đối Tượng Học Viên Tham Gia

Giới Thiệu Về Khóa Học

List bài học video

Module 1: Làm quen với phẩn mềm Capture One chọn lọc file

Module 2: Hệ thống lại kiến thức căn bản Blend & Retouch

Module 3: Phương pháp Retouch ảnh cưới, ảnh fashion

Module 4: Blend màu Việt Nam (màu quốc dân)

Module 5: Blend màu Hàn Quốc, Trung Quốc, Vintage… phù hợp từng concept

Module 6: Quy trình xử lý ảnh nhanh ứng dụng cho khách hàng

Module 7: Thiết kế album – Xử lý ảnh phóng

Yêu cầu kỹ năng của học viên

  • Trình Độ Nâng Cao

Hỗ Trợ & Ưu Đãi Học Viên

Đăng Ký Tư Vấn !

KHóa Học Tizino Photoshop

Đánh Giá của học viên về khóa học

Từ Khóa Tìm Kiếm Khóa Học

Shopping Cart

Đăng ký tư vấn !

KHÓA HỌC PHOTOSHOP