Khóa Học Online Courses

Intermediate

Blend Tone Việt Nam

2.000.000

(1)

Blend Tone Việt Nam

5.0/5
(1 rating)
6 giờ
Intermediate
What you'll learn
Hiểu rõ và nắm được các tiêu chi để làm Tone Việt Nam chuẩn
Làm chủ kỹ thuật Blend và phối hợp các công cụ Photoshop, tạo ra các sản phẩm ảnh cưới với tone màu PHỦ SÓNG 90% STUDIO tại Việt Nam
Học viên hiểu và áp dụng được phương pháp Blend màu nhanh chóng áp dụng trên nhiều file gốc và các dòng máy ảnh
error: Content is protected !!