Anh Huy Tuấn

Anh Huy Tuấn

Tizino là môi trường giáo dục rất chuyên nghiệp, mình đã nhận được rất nhiều điều giá trị sau khóa học, từ tài nguyên cho đến những kinh nghiệm và thủ thuật mà chỉ có thầy Nghĩa mới có. Chúc Tizino luôn thành công và phát triển

Hồ Ngọc Nghĩa

Phù thủy blend màu với kinh nghiệm đào tạo photoshop hơn 500 học viên tại các studio trên cả nước
084 85 85 999